Nightingale - Praha

Ing. Lenka Slavíková

Skupinové lekce pro děti

Skupinu tvoří 2-4 děti ve zvolené věkové kategorii. Hodiny probíhají hravou formou. Koncept hodiny je podobný v I. a II. věkové kategorii. Ve III. věkové kategorii probíhá výuka přípravou a procvičováním témat.
 

Individuální lekce pro děti

Individuální hodiny pro děti jsou možné ve všech věkových kategoriích a nabízejí dítěti plnou pozornost lektora, který se mu může věnovat zcela individuálně podle jeho potřeb. 
 

Individuální lekce pro dospělé

Individuální hodiny pro dospělé probíhají v učebně v Újezdě nad Lesy a jsou vždy šity na míru a znalostem studenta. Tempo výuky je vždy individuální. Hodinu lze přizpůsobit požadavkům studenta.
 

Výuka ve vaší školce

Kurz angličtiny pro děti probíhá v dětské skupině školička Kostička v Horních Počernicích, HC Pohádka v Újezdě nad Lesy a MŠ Radonice. 

V případě zájmu o lektora, který by docházel do vaší školky, mě, prosím, kontaktujte.