Výuka

Individuální a skupinové hodiny

Lekce pro děti

Lekce pro děti probíhají ve skupině nebo individuálně. Děti ve skupině jsou rozděleny podle věku.

  • Děti ve věku 3 - 6 let

Na začátku lekce se vždy pozdravíme, povíme si co je dnes za den, měsíc, roční období. Potom se při hře s míčem učíme základní fráze typu "Jak se jmenuješ?", "Jak se máš?", "Kolik je ti let?", "Kde bydlíš?". Následuje první blok, který je zaměřený na slovní zásobu. Pomocí her se učíme zvířata, barvy, tvary, počítat, věci kolem nás apod. Následuje druhý blok kdy tančíme a zpíváme písničky navazující na první blok. Třetí blok věnujeme kreslení vztahující se k slovní zásobě dané lekce a dalším klidovějším činnostem.

  • Děti ve věku 7 - 8 let

Na začátku lekce se vždy pozdravíme, povíme si co je dnes za den, měsíc, roční období. Potom si při hře s míčem procvičíme základní fráze, které rozšíříme, např. "Máš sourozence? Jak se jmenuje? Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Jaké je tvé oblíbené jídlo, pití, zvíře, barva, číslo?" apod. Následuje první blok, který je zaměřený na slovní zásobu. Pomocí různých doplňovaček, obrázku, rébusů, cvičení apod. rozšiřujeme základní slovní zásobu. Následuje druhý blok kdy hrajeme hry, divadlo, pantomimu apod. Třetí blok opět věnujeme kreslení a volnější činnosti.

  • Děti ve věku 9 - 15 let
Na začátku lekce se vždy pozdravíme, povíme si , jak se kdo má, co jsme celý týden dělali apod. Výuka probíhá u stolu a zaměřuje se na prohlubování slovní zásoby pomocí nejrůznějších cvičení, křížovek, logických úkolů, článků apod. Lze procvičovat probíranou látku ve škole, popřípadě se připravit na zkoušku.

Lekce pro dospělé

Lekce pro dospělé jsou vždy individuální a probíhají v prostorách soukromé učebny. Každá lekce začíná konverzací. Na přání studenta lze některé lekce vést jako konverzační. Poté následuje překlad a psaní, kde procvičíme aktuální gramatické jevy. Tempo výuky se vždy přizpůsobí studentovi. Pokud si student není jist v probírané látce, trénujeme ji dál, dokud nezíská jistotu. Dále se věnujeme četbě nejrůznějších článku a jejich překladu. Věnujeme se také poslechu nejrůznějších povídek, příběhů. Zaměřujeme se na správnou výslovnost.

Lekce ve vaší školce

Pokud máte zájem o lektora, který by docházel do vaší školky, kontaktujte nás.

Provozní řád 

Děkuji, že jste si vybrali naše vzdělávací zařízení. Pevně věřím, že budete s kvalitou výuky a průběhem hodin plně spokojeni. V případě jakýchkoliv dotazů je možné mě kontaktovat osobně, emailem nebo telefonicky.

Obecné informace k výuce

Na lekci se, prosím, dostavte přesně v domluvený čas. Toto je nutné pro zachování plynulosti lekcí. Pravděpodobně bude probíhat lekce před vámi i po vás.

Na lekci budete potřebovat psací potřeby a sešit A5, kam budeme zapisovat gramatiku, cvičení apod. 

Platba

Kurzovné se hradí na místě v hotovosti při první lekci nebo převodem na účet. 

Kurzovné je nevratné. 

Kurz může být přenosný v případě náhrady studentem ve stejné věkové a znalostní kategorii. 

Pokud nebude platba uhrazena, nemůže student absolvovat první lekci, děkuji za pochopení.

Náhrady a absence

V případě, kdy se student na lekci nedostaví a svou absenci neoznámí předem, lekce propadá. Oznámit absenci je nutné nejpozději den předem. Toto opatření je nezbytné pro plynulý chod výuky a zajištění lektorů. Děkuji za pochopení.

  • V případě skupinové lekce je možné si absenci nahradit s jinou skupinou
  • V případě individuální lekce se absence nahrazují na konci kurzu v běžném čase lekce

Možnost náhrady lze využít pouze dvakrát za kurz. V případě většího množství zameškaných lekcí se budeme snažit o individuální přístup.

V případě, kdy lektor nemůže lekci absolvovat, bude poskytnuta náhradní hodina v běžném termínu nebo po domluvě. Náhradní lekce probíhá zpravidla v pátek po předchozí domluvě. V případě plných kapacit může být individuální lekce nahrazena s dalším studentem nebo skupinou. 

Žádné lekce se nepřepisují do dalšího kurzu.

Děkuji za respektování těchto nezbytných pravidel :)

Za děti na kurzu ručí rodiče. Přítomností dítěte na kurzu s tímto rodiče potvrzují svůj souhlas.